רכישת דירה ורישום זכויות

רכישת דירה ורישום זכויות

רכישת דירה היא תהליך מרגש וכמעט חד פעמי. מעורבים בו כסף רב, התחייבות ארוכת שנים לתשלומי משכנתא וציפיות ארוכות טווח לחיים של איכות וברכה. אולם, התהליך איננו מסתיים בכך שנחתם חוזה, הועברו כספים לידי המוכר והרוכשים המאושרים נכנסו לדירתם החדשה. השלב האחרון והחשוב, אולי החשוב ביותר, הוא השלמת רישום הנכס על-שם הרוכשים.
במדינת ישראל קובע החוק כי רישום נכס על שם הבעלים מהווה הוכחה חותכת לקיום הבעלות. בלא רישום כזה, אין הבעלות בנכס ידועה ומחייבת. משום כך, חשיבות רישום הזכויות של הנכס הנרכש על שם הרוכשים הוא ראשון במעלה. הרישום מוכיח כי הבעלות בדירה היא של הרוכשים. הרישום מאפשר לבעלי הנכס למכור אותו בקלות רבה בעתיד. הוא מאפשר לקיחת משכנתא והלוואות כנגד הדירה ומונע את האפשרות לטעון כי הדירה שייכת למישהו אחר.
כל מי שרוכש דירה, צריך לדאוג לכך שהעיסקה שעשה הושלמה עם רישום זכויותיו בלשכת רישום המקרקעין. זהו הליך שעורך הדין צריך להשלים ועל הרוכשים להקפיד שהתהליך אכן יושלם.
כצעד ראשון, הליך הרישום מוכיח כי המוכר שילם את המסים המוטלים עליו מכוח עיסקת המכירה. בלי הוכחה כזו, לא יוכלו הקונים להשלים את רישום הזכויות על שמם. הרישום מוכיח גם כי הם עצמם השלימו את הליכי המס שהיו חייבים בהם מכוחה של עסקת רכישת הדירה. השלמת רישום הזכויות תיתן שקט נפשי, בטחון, וערך כלכלי רב לרוכשי הדירה.
ברכישת דירה מקבלן, החוק מחייב את הקבלן להשלים את רישום הבית כבית משותף ואת הרוכשים בדירותיהם. אי השלמת הליך הרישום האמור, תזכה את הרוכשים בסעדים משפטיים וכספיים כנגד הקבלן. על רוכשי הדירות להקפיד כי הקבלן השלים את רישום הבית המשותף וכי זכויותיהם נרשמו כדין. רישום כזה ימנע טענה עתידית כי הבית המשותף משועבד כנגד זכויות הקבלן, ימנע טענה כלשהי כי הדירה שרכשו במיטב כספם נמכרה קודם לכן או לאחר מכן לרוכש נוסף, תבטיח שעורכי הדין שהתחייבו לרשום את הבית כבית משותף לא יגבו כספים נוספים בגין רישום העברת זכויות שהם מבצעים ברישומיהם ובטרם העברת הרישום ללשכת הרישום, ויאפשרו מכירה מהירה ובעלות מינימאלית.

נכתב ע"י עדה פרנקל, עו"ד – אין להעתיק מאמר זה או קטעים ממנו ולעשות בו כל שימוש אחר אלא בהסכמה מוקדמת של הכותבת.

Top