תשלום דמי ועד על ידי בעל הדירה גם כשהדירה מושכרת

התובעת: נציגות הבית המשותף
מרח' לסקוב 7, נתניה
ע"י עו"ד אורי דייגי
מרח' הנריטה סולד 8 א' באר שבע
טל: 08-6651278 פקס: 08-6272797
– נ ג ד –
הנתבע: פלוני אלמוני
ע"י ב"כ עו"ד צבי אבנון
מרח' XXXXX רעות 71908

 1. ביום 3.1.06, הוגשה תביעת הנציגות של הבית הבנוי על חלקה 7 בגוש 7948 שברחוב לסקוב 7 בנתניה לתשלום הוצאות המתחייבות מהוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין").
 2. הנתבע הגיש כתב הגנה ביום 26.1.06, בו טען כי חובת תשלום ההוצאות מוטלת על שוכר הדירה ויש לדחות על כן את התביעה נגדו בהעדר יריבות.
  הוגשה כמו כן הודעת צד ג' כנגד שוכר הנכס.
 3. ביום 30.1.06, ניתנה על ידי החלטה מנומקת הקובעת כי אין למפקחת סמכות לדון בתביעה כנגד שוכר נכס מקרקעין וסמכות כזו אף לא נרכשת בדרך של הודעת צד ג' מכח תקנות סדר הדין האזרחי.
 4. בדיון שהתקיים בנוכחות הצדדים ביום 26.2.06, הושגה הסכמה לפיה ישלם הנתבע את החוב שהתגבש עד אותו מועד, בפריסה לעשרה תשלומים. פסיקת ההוצאות בתיק הושארה לשיקול דעתי.
 5. לאחר עיון בכתבי הטענות, דעתי היא כי לנתבע לא היתה הגנה כלשהי מפני התביעה.
  הגנת הנתבע נסמכה כולה על הסכם השכירות שבינו לבין שוכר דירתו. כאמור, אין לי סמכות לדון בתביעה כנגד שוכר אולם, עיון בהסכם השכירות שבין הנתבע לשוכר קובע במפורש כי תשלומי ועד הבית הינם חלק משכר הדירה החודשי והם משולמים ישירות למשכיר הנכס.
  משמע – אפילו המחאת חיוב ביחסים שבין המשכיר לשוכר לא היתה כלל וחובת תשלום ההוצאות לועד הבית נותרה חובתו של הנתבע – העובדה שהנתבע בחר להתנער מחובותיו כלפי הבית המשותף, הטילה עול כספי על בעלי הדירות האחרים, בלי כל הצדקה בדין, ושוכנעתי כי לא היה מנוס מהגשת התביעה שכן הנתבע לא נעתר לפניות הרבות שנעשו אליו בכתב.
 6. אני מחייבת על כן, את הנתבע לשלם לתובעת בגין הוצאותיה סך של 750 ₪. סכום זה כולל את המע"מ. הסכום הנ"ל אם לא ישולם בתוך 30 יום מהיום, ישא הצמדה וריבית ממועד מתן פסק הדין ועד תשלומו המלא בפועל.

ניתן בלשכתי ביום, ‏‏‏כ"ג אייר תשס"ו ‏21 מאי 2006

פסק הדין ישלח לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

                                                                                    _______________________

 

עדה פרנקל

המפקחת על רשום המקרקעין

בנתניה      

Top