תשריט בית משותף

תשריט בית משותף

בעת רישום בית בפנקס הבתים המשותפים, יש להמציא מכלול של מסמכים לשם מימוש הרישום. התשריט הוא אחד המסמכים המרכזיים, בלעדיו לא ניתן כלל לרשום את הבית כבית משותף.

התשריט מיועד להדגים בצורה "ציורית" את המבנה של הדירות בבית משותף. התשריט מתאר את הדירות, כולל ציון מידות אורך ורוחב, מסמן את מיקומם של חלונות ודלתות ואת מיקומה של הכניסה לכל דירה, התשריט מפרט את מיקומה של מרפסת, מחסן, חנייה ושטחי הצמדה השייכים לדירה מסויימת בבניין, גם אם אלו אינם מצויים באופן פיזי בצמוד לדירה המתוארת. התשריט מתאר גם את חלקי הרכוש המשותף ואת החלקים המצויים בתוך החלקה ומחוץ לדירות ונתונים נוספים כגון מתקנים משותפים לכל בעלי הדירות, שטחים מוצמדים וכדומה. התשריט מתאר את תכסיט החלקה ואת מיקומה של החלקה במרחב התיכנוני שמסביבה, כמו כן יצויין על גבי התשריט קיומן של זיקות הנאה וזכויות מעבר, אם קיימות כאלו, על גבי החלקה עליה עומד הבית המשותף. בצד התשריט תופיע טבלה המתארת באופן מילולי את נתוני הדירות והשטחים הצמודים להם, וכן נתוני זיהוי של הנכס, כתובתו וכדומה.

לאחר שנרשם הבית בפנקס הבתים המשותפים, יכול כל אדם המעוניין בכך, לפנות ללשכת הרישום ולקבל עותק מ"תיק הבית המשותף" הכולל בתוכו את התשריט, התקנון והצו שנרשמו לבית המשותף.

הכנת תשריט היא פעולה סבוכה הדורשת שיתוף פעולה של מספר גורמים ומחוייבת בליווי של עורך דין המכיר את העיסקאות שנעשו בעת רכישת דירות בבית ואשר נוטל על עצמו מחוייבות לנכונות הקבוע על-גבי תשריט הבית המשותף. הכנת תשריט היא חלק מעבודה כוללת הדרושה להכנת המסמכים המוגשים ללשכת המפקח על רישום מקרקעין לשם רישומו כבית משותף וכן לשם ביצוע תיקונים ברישום הקיים.

 

נכתב ע"י עדה פרנקל, עו"ד – אין להעתיק מאמר זה או קטעים ממנו ולעשות בו כל שימוש אחר אלא בהסכמה מוקדמת של הכותבת.

Top