החלפת גנרטור להפעלת מעלית בשעת חרום, ניהול הרכוש המשותף, החלטה המתקבלת באסיפת דיירים בהתאם להוראת סעיף 12(א) לתקנון המצוי

Leave a Reply

Top