נציגות ותפקידיה

  • נציגות איננה חייבת להיות מבין בעלי הדירות דווקא. קרא עוד>>
  • חיוב דייר בהשתתפות בהוצאות שיפוצים מחייב הוכחה; על הנציגות לפעול על פי הוראות התקנון בקביעת חלוקת ההוצאות בין בעלי הדירות. קרא עוד>> על פס"ד הוגש ערעור. ראה בהמשך>>
Top