פסיקה בנושא תשלום לועד הבית

  • חוב כספי הנובע מהחלטה שלא התקבלה באסיפה כללית. טענות קיזוז -חובות נציגות קרא עוד>>
  • חובת תשלום לנציגות איננה עיסקה במובן חוק החוזים-זכות קיזוז קרא עוד>>
  • האם יכול בעל דירה להעביר חובת תשלום דמי הניהול לשוכר הנכס ולהשתחרר מחובתו – המחאת חוב קרא עוד>>
  • מה יחשב כשיפור ומה יחשב כשיפוץ בבית משותף. היקף חובת ההשתפות בשיפוץ הרכוש המשותף. קרא עוד>>
  • מחלוקת משפטית איננה עילה להפסיק תשלומים לועד הבית.קרא עוד>>
  • אי-שביעות רצון מרמת תחזוקה אינה עילה להימנע מתשלום לועד הבית. קרא עוד>>
  • תשלום דמי ועד על ידי בעל הדירה גם כשהדירה מושכרת. קרא עוד>>
Top